Markkinoiden ja myynnin kehittäminen

MITÄ, MISSÄ, KUKA, MILLON, MIKSI ja KUINKA: suoraviivaiset ja syväluotaavat markkina-analyysit ja operatiivinen myyntikanavien kehitys. Kanava-auditointi kanavakumppanien kyvykkyyden, osaamisen, tehokkuuden ja operaatioiden analysointi.

358 TUOTEPERHE

Kaikki yritykset tarvitsevat syväluotaavaa markkinainformaatiota kehittäessään uusia markkinoita, myyntikanavia tai uudistaessaan jo olemassa olevia kanavia. 358 tuoteperheemme skaalautuu asiakkaan tarpeiden mukaan. Olipa sitten kyseessä…

  • Perustava strateginen markkinaymmärrys (3)
  • Jakelija-, distribuuttori-, päättäjä- ja arvoketjuanalyysi (5)
  • Operatiivinen tuki myyntikanavaoperaatioissa, asiakkaiden jatkokontaktointi tai myyntikanavien johtamisen tuki (8)

358 vastaa teollisuudenala-  ja markkinakohtaisiin kysymyksiin tarkasti ja nopeasti tarjoten ensiluokkaista operatiivista ja strategista informaatiota.

Suurin etu 358-tuoteperheessä verrattuna muihin markkinatutkimuksiin on tuottamamme toimenpide-ehdotukset, ”actionables”. Sen sijaan, että tuhlaisimme aikaa pitkiin raportteihin, olemme luoneet suoraviivaisen ”täsmäisku” -konseptin markkinainformaation esittämiseen. Toimenpide-ehdotukset ovat suoran toiminnan mahdollistavia ja myyntikanavakohtaisia, jotka voi toteuttaa heti kasvattaakseen myyntiä tai kontrollia markkinassa johtaen nopeaan investoinnin materialisoitumiseen tuotoiksi.

Lue lisää asiakasprojektiemme tuloksista tai ota meihin suoraan yhteyttä tietääksesi lisää 358-palveluista.

KANAVA-AUDITOINTI

Kanava-auditointi haastaa asiakkaan kohtaamaan myyntikanaviensa todellisen tilan, ymmärtämään mitä on saavutettavissa kunkin yhteistyökumppanin kanssa ja mitä pitää tehdä saavuttaakseen erinomaisesti toimivat myyntikanavaoperaatiot.

Tehottomuuden syy ei ole aina kanavassa itsessään, vaan kumpuavat monista syistä, kuten yleisistä markkinaolosuhteista, väärästä tuotetarjoomasta, ei-tarkoituksellisesta kommunikaation puutteesta eri osapuolten välillä tai jopa kulttuurieroista.

Kanava-auditointi sukeltaa syvälle kriittisiin ongelmiin, kuten kumppaniesi tekniseen ja operatiiviseen osaamiseen, kykyyn ja halukkuuteen muuttua tarvittaessa ja nähdä vaivaa myyntisi eteen.

Auditointi auttaa sinua ymmärtämään markkinoiden realiteetit ja arvioimaan kanavakumppaniesi strategista soveltuvuutta myymään tuotteitasi nyt ja tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä tietääksesi lisää kanava-auditointi palvelustamme.

Contact us

Contact us